• pl
    • en
    • uk

Polityka prywatności

1. Jest to dokument zawierający informacje dotyczące zasad zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających stronę Własny Prąd i przypisanej domenie: wlasnyprad.eu, której Właścicielem jest 5POIMT Tomasz Kołodziejski NIP: 953-171-67-47.

2. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom strony Własny Prąd ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”.

3. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

4. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach strony Własny Prąd mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Własny Prąd nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

5. Własny Prąd ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:
po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie
lub
jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

7. W ramach strony Własny Prąd jest zamieszczone są formularze klienta indywidualnego i klienta biznesowego, które umożliwiają klientom korzystanie z naszych usług.

8. Własny Prąd wymaga podania w formularzu klienta indywidualnego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby:
można było wysłać klientowi ofertę cenową zgodną z informacjami podanymi przez klienta w formularzu,
nawiązać z klientami kontakt, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia, umówienia terminów itp.)

9. Własny prąd wymaga podania w formularzu klienta biznesowego danych firmy. Wypełnienie tych pól jest obowiązkowe. Służą one do:
zaplanowania przeprowadzenia wizji lokalnej,
potwierdzenia umówionych terminów.

10. Prawa dostępu do danych osobowych i biznesowych użytkowników strony zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Własnego Prądu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.