• pl

 

5POIMT Tomasz Kołodziejski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Przeprowadzenie procesu projektowego w wyniku którego powstanie nowy projekt wzorniczy oraz znacząco ulepszony produkt pionowa turbina wiatrowa.

 

 

Wartość projektu brutto:            1 640 861,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:    870 668,32 PLN

.


Cele projektu:

  1. utworzenie nowego projektu wzorniczego
  2. utworzenie znacząco ulepszonego produktu – pionowa turbina wiatrowa

Planowane efekty:

wdrożenie pionowych turbin wiatrowych do produkcji przedsiębiorstwa