• pl
  • en
  • uk

Finanse i formalności

Inwestycja w Odnawialne Źródła Energii nie jest tylko dla „najbogatszych”

Możliwość uzyskania dotacji jest sprawdzana i dobierana indywidualnie w zależności od statusu klienta:

 1. Klient indywidualny
 2. Klient biznesowy
 3. Jednostki Samorządu Terytorialnego

KONTAKT – klient biznesowy, jednostki samorządu terytorialnego

 • Agnieszka Martyniuk
 • tel. 730 738 138
 • finansowanie@wlasnyprad.eu

DOTACJA „Mój Prąd”- klient indywidualny

finansowanie@wlasnyprad.eu

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.
 • Planowany termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków : 30 sierpnia 2019 r.;
 • link do strony NFOŚiGW Mój Prąd

Dokumenty:

Program Priorytetowy pp_moj_prad_poprawka_02.09.2019

Regulamin konkursu regulamin_konkursu_moj_prad_30.08.2019

Ogłoszenie o naborze ogloszenie_o_naborze_moj_prad_zal.1_do_regulaminu_30.08.2019

Wzór wniosku o dofinansowanie  wnioski_o_dofinansowanie_moj_prad_pdf_wresja_pdf

Wzór wniosku o dofinansowanie (wersja edytowalna) wniosek_o_dofinansowanie_moj_prad

Wzór zaświadczenia OSD  wod_mojprad_zal.3_zaswiadczenie_osd

Wzór oświadczenia RODO  wod_mojprad_zal.4_info_rodo


Możliwość uzyskania kredytów, pożyczek i leasingu jest sprawdzana i dobierana indywidualnie w zależności od statusu klienta:

 1. Klient indywidualny
 2. Klient biznesowy
 3. Jednostki Samorządu Terytorialnego

KONTAKT

 • Agnieszka Martyniuk
 • tel. 730 738 138
 • finansowanie@wlasnyprad.eu

Zobacz jak możesz zdobyć finanse na własną elektrownię:

Kredyty – obecnie Bank BOŚ Bank ma specjalną ofertę kredytową dla osób, które chcą zainwestować w OZE

Ważne pliki:

Regulamin EKOkredytu PV

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku Zaświadczenie o dochodach

Kredyt można uzyskać w  najbliższej placówce BOŚ Banku

Oferujemy możliwość zakupienia elektrowni na dogodne raty

Zobacz jak możesz zdobyć finanse na własną elektrownię:

Kredyty – obecnie Alior Bank oferuje dogodne kredyty dla osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii

Poniżej dostępny jest wniosek kredytowy do wypełnienia on-line (kliknij w banner):

Jak się przygotować?

Nie znasz się na aspektach prawnych? Nie wiesz jakie czekają Cię formalności?

Wydaje się, do stworzenia elektrowni czeka Cię długa droga? Nic bardziej mylnego. Jeśli tworzysz elektrownię na własne potrzeby, formalności i przygotowań nie będzie wiele.

 

 

Pamiętaj o:

 • osoby fizyczne oraz firmy, powinny poinformować o instalacji takiego rozwiązania urząd miasta lub gminy
 • wymogi prawne nie regulują dokładnie zasad, podczas montażu takich rozwiązań, jednak warto zabezpieczyć się, aby później nie pojawiły się problemy
 • wystarczy zanieść lub wysłać do gminy „zgłoszenie” o postawieniu masztu czy paneli i odczekać 30 dni. Brak sprzeciwu, można traktować jako zgodę
 • wzór „zgłoszenia o budowie elektrowni przydomowej”
  Przygotuj dokumenty poświadczające o własności nieruchomości, na której instalujesz elektrownie. Możemy zapytać o nią przed instalacją
 • postaraj się oczyścić miejsce, w którym planujesz umieścić elektrownię z niepotrzebnych przedmiotów, które mogą przeszkadzać w instalacji (np. wolne miejsce na wiatrak na balkonie czy dostęp do ściany z instalacją)
 • jeśli produkujesz prąd tylko na własne potrzeby, nie musisz obawiać się o koncesję, akcyzę czy dodatkowe podatki. Jeśli jednak będziesz chciał ją odprowadzać do wspólnej sieci, zorientuj się, co prawo mówi na ten temat